W dniu 25.09.2016 r. ekipa Zespołu Szkół Samochodowych obecna była na olsztyńskiej Starówce aby wraz z innymi instytucjami propagować bezpieczeństwo w ruchu drogowym w ramach III Warmińsko – Mazurskiego Forum Drogowego. Szczególny akcent w czasie akcji kładziony był na uświadamianie dzieciom i młodzieży jak ważne jest noszenie odblasków po zapadnięciu zmroku.

Największym zainteresowaniem przy naszym stoisku cieszył się symulator zderzeń. Nie mniej chętnych, szczególnie tych najmłodszych, zgłaszało się do konkursów wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prawidłowe odpowiedzi nagradzane były przygotowanymi wcześniej słodyczami oraz opaskami odblaskowymi. Chętni mogli u nas dodatkowo przekonać się za pomocą alko-googli, jak trudne i niebezpieczne jest poruszanie się po drodze dla osoby, która jest pod wpływem alkoholu.

Akcja zorganizowana była przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie wraz z Instytutem Budownictwa UWM oraz Polskim Kongresem Drogowym Patronatem akcję objęli: Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego, Prezydent Olsztyna i Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Pan Gustaw Marek Brzezin – Marszałek Województwa Warmińsko – Mazurskiego - odwiedził nasze stoisko osobiście, testując działanie pasów bezpieczeństwa na symulatorze.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursów przy naszym stoisku czuwali: p. Izabela Anna Salitra oraz p. Andrzej Ogiński. Nad prezentacją multimedialną czuwali: p. dyrektor ZSS Arkadiusz Gnoza oraz p. Szczepan Perfikowski. Za bezpieczeństwo osób korzystających z symulatora zderzeń odpowiadali: p. Zbigniew Gosztowtt oraz p. Szczepan Perfikowski. W akcję przy naszym stoisku włączył się także zawsze gotowy do pomocy Dominik Foks – uczeń klasy 3 BT.

Imprezę po zmroku zakończył świecący korowód uczestników, zwłaszcza dzieci, wyposażonych w elementy odblaskowe. Na kolejnych tego typu imprezach „Samochodówka” także będzie obecna.

„SAMOCHODÓWKA” NA X SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI W KONKURSIE!!!

         W dniach 8 – 10 września 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie uczestniczyła w X Sejmiku Szkół Karpackich. Organizatorem dziesiątego już Sejmiku był Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

         Zgodnie z tradycją każdego Sejmiku pierwszego dnia rozstrzygnięto konkursy, w których bierze udział młodzież Szkół Karpackich z całego kraju. Dwaj nasi uczniowie nie mieli sobie równych w kategorii plastycznej szkół ponadgimnazjalnych zajmując dwa pierwsze miejsca!!! Nasi zwycięzcy to:

1.     Krzysztof Gospodarek – I miejsce (klasa 4 CT)

2.     Patryk Grodzki - II miejsce (klasa 4 BT)

Do konkursu przygotowała uczniów p. Alicja Jasińska.

Wychowawczynią obydwu laureatów jest p. Katarzyna Urban.

Gratulujemy wielkiego sukcesu i zdobytych nagród!!!

Tegoroczny Sejmik połączony był z XVI Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Drugiego dnia młodzież szkolna i organizacje uczestniczące w wydarzeniach przemaszerowała ze sztandarami od Pomnika Katyńskiego ulicami Białegostoku do kościoła p.w. Ducha Świętego na uroczystą mszę św. oraz złożyła wieńce pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka.

         Organizator zadbał o wypełnienie uczestnikom czasu poza uroczystościami. Aby ukazać wielokulturowość Podlasia, delegacje uczestniczyły w zwiedzaniu synagogi w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz cerkiew w Supraślu i meczet w Kruszynianach.

         Dla uczniów udział w Sejmikach to za każdym razem nowe doświadczenie, żywa lekcja historii oraz poznanie kultury regionu. Szkolny poczet sztandarowy „samochodówki” w czasie X Sejmiku Szkół Karpackich w Białymstoku tworzyli:

1.     Michał Domian kl. 2 ST

2.     Krystian Mróz kl. 3 CT

3.     Arkadiusz Nauka kl. 3CT

Obecny był także zwycięzca konkursu - Krzysztof Gospodarek (kl. 4 CT) -

który osobiście odebrał nagrodę.

Młodzieżą opiekował się p. Szczepan Perfikowski oraz p. Tadeusz Pilecki.

 

 

    24 czerwca 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016, a także uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Liczne grono uczniów wyróżniło się w tym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją na zajęciach, osiągnięciami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

1. Katarzyna Żuk kl. 1 ST  ze średnią 5,00 - wychowawca pani Alicja Jasińska

2. Michał Pladzyk kl. 2 BT ze średnią 4,87 - wychowawca pani Daniela Izdebska

3. Jakub Jankowski kl. 1 CT ze średnią 4,79 - wychowawca pan Ryszard Kudyba

Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasową frekwencję.

Najwyższą frekwencję w szkole uzyskały:

1 miejsce kl. 1 ST - wychowawca pani Alicja Jasińska

2 miejsce kl. 3 CT - wychowawca pani Katarzyna Urban

3 miejsce kl. 3 BT - wychowawca pani Katarzyna Urban

Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wysoką frekwencją wyróżniły się:

1 miejsce klasa 3 ZA - wychowawca pan Janusz Kozłowski

2 miejsce kl. 2 ZA - wychowawca pan Sławomir Oryńczak

Oprócz tradycyjnych nagród książkowych za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska pan dyrektor Arkadiusz Gnoza wręczył również nagrodę Dominikowi Foksowi z kl. 2 BT za zajęcie trzeciego miejsca w Diecezjalnym Konkursie Literackim pt. "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". Konkurs zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Pracę wykonano pod kierunkiem pani Elżbiety Lechickiej.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.

Zobacz więcej ...

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

 

 

 

 

 

   W sobotę (18.06.2016r.) wolontariusze z klasy IIIAT ( Sajmon Brzezicki i Przemysław Fenik) wraz z wychowawczynią (Anna Budna) kwestowali na rzecz szkół podstawowych zniszczonych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu wspierając w ten sposób projekt pomocowy Polskiej Akcji Humanitarnej(PAH) o nazwie Akcja Edukacja.

   Zbiórka pieniężna była możliwa dzięki uprzejmości organizatorów 40 Rotor Rajdu, którzy wyrazili zgodę na kwestowanie w czasie odbywającej się na olsztyńskiej Starówce konkurencji sprawnościowej.

   Klub Miłośników Weteranów Rotor jest najstarszym klubem motocyklowym w Polsce organizującym co roku największy w naszym kraju rajd motocykli zabytkowych. Impreza odbywa się wśród lasów i jezior Warmii i Mazur. W tegorocznym, jubileuszowym, 40 Rotor Rajdzie wzięło udział około 250 motocykli z całej Polski. Miłośnicy starych motocykli i ich właściciele hojnie wrzucali do puszek. Wolontariuszom udało się zebrać ZNACZĄCĄ KWOTĘ.