Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

 

 

 

 

 

    24 czerwca 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016, a także uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Liczne grono uczniów wyróżniło się w tym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją na zajęciach, osiągnięciami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

1. Katarzyna Żuk kl. 1 ST  ze średnią 5,00 - wychowawca pani Alicja Jasińska

2. Michał Pladzyk kl. 2 BT ze średnią 4,87 - wychowawca pani Daniela Izdebska

3. Jakub Jankowski kl. 1 CT ze średnią 4,79 - wychowawca pan Ryszard Kudyba

Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasową frekwencję.

Najwyższą frekwencję w szkole uzyskały:

1 miejsce kl. 1 ST - wychowawca pani Alicja Jasińska

2 miejsce kl. 3 CT - wychowawca pani Katarzyna Urban

3 miejsce kl. 3 BT - wychowawca pani Katarzyna Urban

Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wysoką frekwencją wyróżniły się:

1 miejsce klasa 3 ZA - wychowawca pan Janusz Kozłowski

2 miejsce kl. 2 ZA - wychowawca pan Sławomir Oryńczak

Oprócz tradycyjnych nagród książkowych za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska pan dyrektor Arkadiusz Gnoza wręczył również nagrodę Dominikowi Foksowi z kl. 2 BT za zajęcie trzeciego miejsca w Diecezjalnym Konkursie Literackim pt. "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". Konkurs zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Pracę wykonano pod kierunkiem pani Elżbiety Lechickiej.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.

Zobacz więcej ...

 

    25 maja 2016 roku był w naszej szkole dniem szczególnym, ponieważ świętowaliśmy Dzień Patrona szkoły, którym od 25 lat jest por. Adolf Maria Bocheński. Na uroczystość przybyła p. Zofia Bocheńska, która przybliżyła nam sylwetkę oraz wartości, którymi kierował się patron naszej szkoły. W czasie obchodów rozstrzygnięto konkurs „Zwyczajni a jednak niezwyczajni”. P. Zofia Bocheńska wyróżniła uczniów szkoły za nienaganną postawę moralną oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. Wyróżnienia otrzymali: Michał Domian (1ST) i Dominik Foks (2BT). Uczniowie przedstawili postać Adolfa Marii Bocheńskiego. Wystąpienie przeplatane było pieśniami patriotycznymi. Patron naszej szkoły był wyjątkowy, niepospolity, szlachetny wszechstronnie wykształcony. Budził podziw gdyż wymagał wiele od siebie i pozostawał wierny swoim ideałom. Odznaczał się męstwem i odwagą walcząc w obronie Ojczyzny na frontach II wojny światowej. W ramach Święta Szkoły obchodziliśmy XVIII Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina, tu wszystko się zaczyna”. W pięknie udekorowanej sali mogliśmy obejrzeć wystawę na temat rodziny i wysłuchać montażu słowno-muzycznego. Występ dotyczył szczególnej roli rodziny. Był przeplatany komentarzem narratora, recytacją wierszy przy akompaniamencie muzycznym Grzegorza Szpejny (2BT) i śpiewem w wykonaniu Marleny Ozgi (1BT). W przedstawieniu uczestniczyli również: Paulina Ścigała (2BT), Justyna Fenik (2BT), Krystian Tyc (2BT), Antoni Czarnecki (1BT), Jurga Michał (1BT), Sebastian Szczechura (3CT).

Uroczystość przygotowały: p. Elżbieta Lechicka i p. Marta Zienkiewicz.

Zobacz więcej

 

   W sobotę (18.06.2016r.) wolontariusze z klasy IIIAT ( Sajmon Brzezicki i Przemysław Fenik) wraz z wychowawczynią (Anna Budna) kwestowali na rzecz szkół podstawowych zniszczonych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu wspierając w ten sposób projekt pomocowy Polskiej Akcji Humanitarnej(PAH) o nazwie Akcja Edukacja.

   Zbiórka pieniężna była możliwa dzięki uprzejmości organizatorów 40 Rotor Rajdu, którzy wyrazili zgodę na kwestowanie w czasie odbywającej się na olsztyńskiej Starówce konkurencji sprawnościowej.

   Klub Miłośników Weteranów Rotor jest najstarszym klubem motocyklowym w Polsce organizującym co roku największy w naszym kraju rajd motocykli zabytkowych. Impreza odbywa się wśród lasów i jezior Warmii i Mazur. W tegorocznym, jubileuszowym, 40 Rotor Rajdzie wzięło udział około 250 motocykli z całej Polski. Miłośnicy starych motocykli i ich właściciele hojnie wrzucali do puszek. Wolontariuszom udało się zebrać ZNACZĄCĄ KWOTĘ.

24 maja 2016 r. w Parku Naukowo-Technmologicznym w Olsztynie odbyła się uroczystość „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Pracodawcy z różnych branż, którzy zatrudniają praktykantów, zostali uhonorowani wyróżnieniem Prezydenta Olsztyna. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie olsztyńskich szkół zawodowych. Uczniowie „samochodówki” mieli przydzieloną dodatkowo bardzo wyróżniającą ich funkcję – witali i przyjmowali przybywających na uroczystość gości. Podczas Gali każda ze szkół zawodowych przedstawiła kilkuminutową prezentację, która w sposób szczególny miała podkreślić współpracę z różnymi przedsiębiorstwami i pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Samochodowych nominował do wyróżnienia w branży mechanicznej firmę Auto-Idea Sp. z o. o. oddział w Olsztynie, autoryzowanego Dealera i serwis Mercedes-Benz, Mazda. Samochody osobowe i pojazdy użytkowe. Statuetkę w imieniu firmy z rąk Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna – p. Jarosława Słomy, odebrał p. Tadeusz Zawadzki, dyrektor serwisu Auto-Idea.

Statuetki poszczególnym pracodawcom przyznawała Kapituła w składzie:

-         pan Dariusz Neścior z Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie;

-         pan Jan Chojecki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,

-         pan Mieczysław Królicki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie,

-         pan Wojciech Samulowski, dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie,

-         prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uroczystość zaszczycili dodatkowo swoją obecnością:

-         Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna p. Halina Ciunel,

-         Dyrektor Wydziału Edukacji p. Mariusz Badura

Statuetki pracodawcom oraz przedstawicielom firm z poszczególnych branż wręczał Pierwszy Zastępca Prezydenta Olsztyna, pan Jarosław Słoma. Nad prawidłowym przebiegiem prezentacji „samochodówki” czuwali:

-         pan Arkadiusz Gnoza, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie

oraz nauczyciele:

-         pani Iwona Kamińska,

-         pan Szczepan Perfikowski