24 maja 2016 r. w Parku Naukowo-Technmologicznym w Olsztynie odbyła się uroczystość „Pracodawca Przyjazny Szkole”. Pracodawcy z różnych branż, którzy zatrudniają praktykantów, zostali uhonorowani wyróżnieniem Prezydenta Olsztyna. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przedstawiciele władz miasta, pracodawcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie olsztyńskich szkół zawodowych. Uczniowie „samochodówki” mieli przydzieloną dodatkowo bardzo wyróżniającą ich funkcję – witali i przyjmowali przybywających na uroczystość gości. Podczas Gali każda ze szkół zawodowych przedstawiła kilkuminutową prezentację, która w sposób szczególny miała podkreślić współpracę z różnymi przedsiębiorstwami i pracodawcami w ramach kształcenia zawodowego. Zespół Szkół Samochodowych nominował do wyróżnienia w branży mechanicznej firmę Auto-Idea Sp. z o. o. oddział w Olsztynie, autoryzowanego Dealera i serwis Mercedes-Benz, Mazda. Samochody osobowe i pojazdy użytkowe. Statuetkę w imieniu firmy z rąk Pierwszego Zastępcy Prezydenta Olsztyna – p. Jarosława Słomy, odebrał p. Tadeusz Zawadzki, dyrektor serwisu Auto-Idea.

Statuetki poszczególnym pracodawcom przyznawała Kapituła w składzie:

-         pan Dariusz Neścior z Warmińsko-Mazurskiego Związku Pracodawców Prywatnych w Olsztynie;

-         pan Jan Chojecki, Prezes Warmińsko-Mazurskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w Olsztynie,

-         pan Mieczysław Królicki, dyrektor Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie,

-         pan Wojciech Samulowski, dyrektor Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Olsztynie,

-         prof. Jerzy Przyborowski, Prorektor ds. kształcenia Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Uroczystość zaszczycili dodatkowo swoją obecnością:

-         Przewodnicząca Rady Miasta Olsztyna p. Halina Ciunel,

-         Dyrektor Wydziału Edukacji p. Mariusz Badura

Statuetki pracodawcom oraz przedstawicielom firm z poszczególnych branż wręczał Pierwszy Zastępca Prezydenta Olsztyna, pan Jarosław Słoma. Nad prawidłowym przebiegiem prezentacji „samochodówki” czuwali:

-         pan Arkadiusz Gnoza, dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie

oraz nauczyciele:

-         pani Iwona Kamińska,

-         pan Szczepan Perfikowski

       29 kwietnia 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych Technikum Nr 1. Pan dyrektor Arkadiusz Gnoza i wychowawcy klas czwartych wręczyli nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją, sukcesami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły. Najlepsze wyniki w nauce i dyplom prymusa ZSS uzyskał Paweł Winnicki z kl. 4 CT. Drobne upominki z rąk pani Barbary Borowskiej otrzymali uczniowie, którzy systematycznie oddawali krew. Natomiast pani Alicja Jasińska wraz z uczennicami naszej szkoły wręczyła upominki uczniom bardzo aktywnie działającym w Samorządzie Uczniowskim. Wszyscy absolwenci otrzymali też pamiątkowe dyplomy i książki przedstawiające historię i osiągnięcia naszej szkoły od kolegów z klas trzecich. Dyplomy przygotawała klasa 3 AT pod kierunkiem pani Anny Budnej. Program artystyczny, który uświetnił piątkową uroczystość przygotowali uczniowie klasy 3 BT i 3 CT pod kierunkiem pani Katarzyny Urban:

Kamil Dąbrowski 3 BT

Patryk Grodzki 3 BT

Wojciech Jurecki 3 BT

Damian Samson 3 BT

Patryk Dymek 3 BT

Arkadiusz Gynżu 3 CT

Sebastian Szczechura 3 CT

Krzysztof Gospodarek 3 CT

Uroczystość zakończyła się jak zawsze świetnym występem zespołu muzycznego, który tworzą nauczyciele i uczniowie ZSS.

Zobacz więcej zdjęć

 

     2 maja 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyła w obchodach Święta Flagi. Uroczystości odbyły się tradycyjnie pod olsztyńskim ratuszem.

    Sztandaru „samochodówki” nie zabrakło także dnia następnego na uroczystości 225 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, które odbyły się w olsztyńskiej Bazylice Konkatedralnej na Starym Mieście oraz na Placu Konsulatu Polskiego.

     Naszym sztandarem uświetniliśmy także obchody 71 Rocznicy zakończenia II wojny światowej, które miały miejsce 8 maja 2016 r. pod pomnikiem Orła Białego na Placu Konsulatu Polskiego w Olsztynie.

            Podczas tych uroczystości poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych tworzyli:

  1. Arkadiusz Nauka 2 CT
  2. Michał Domian 1 ST
  3. Radosław Siedlecki 2 CT
  4. Krystian Mróz 2 CT
  5. Damian Wiśniewski 2 BT

Uczniami opiekowali się p. Szczepan Perfikowski, p. Tadeusz Pilecki oraz p. Arkadiusz Gnoza.

 

„Samochodówka” ponownie zwyciężyła.

W dniu 28 kwietnia 2016 r. w naszej szkole po raz kolejny odbyły się finały Warmińsko-Mazurskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego.

DSC03617     DSC03600     DSC03630     DSC03620