„SAMOCHODÓWKA” NA X SEJMIKU SZKÓŁ KARPACKICH.

NASI UCZNIOWIE NAJLEPSI W KONKURSIE!!!

         W dniach 8 – 10 września 2016 r. delegacja Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie uczestniczyła w X Sejmiku Szkół Karpackich. Organizatorem dziesiątego już Sejmiku był Zespół Szkół Technicznych im. gen. Władysława Andersa w Białymstoku.

         Zgodnie z tradycją każdego Sejmiku pierwszego dnia rozstrzygnięto konkursy, w których bierze udział młodzież Szkół Karpackich z całego kraju. Dwaj nasi uczniowie nie mieli sobie równych w kategorii plastycznej szkół ponadgimnazjalnych zajmując dwa pierwsze miejsca!!! Nasi zwycięzcy to:

1.     Krzysztof Gospodarek – I miejsce (klasa 4 CT)

2.     Patryk Grodzki - II miejsce (klasa 4 BT)

Do konkursu przygotowała uczniów p. Alicja Jasińska.

Wychowawczynią obydwu laureatów jest p. Katarzyna Urban.

Gratulujemy wielkiego sukcesu i zdobytych nagród!!!

Tegoroczny Sejmik połączony był z XVI Marszem Żywej Pamięci Polskiego Sybiru. Drugiego dnia młodzież szkolna i organizacje uczestniczące w wydarzeniach przemaszerowała ze sztandarami od Pomnika Katyńskiego ulicami Białegostoku do kościoła p.w. Ducha Świętego na uroczystą mszę św. oraz złożyła wieńce pod Pomnikiem – Grobem Nieznanego Sybiraka.

         Organizator zadbał o wypełnienie uczestnikom czasu poza uroczystościami. Aby ukazać wielokulturowość Podlasia, delegacje uczestniczyły w zwiedzaniu synagogi w Tykocinie, Muzeum Ikon oraz cerkiew w Supraślu i meczet w Kruszynianach.

         Dla uczniów udział w Sejmikach to za każdym razem nowe doświadczenie, żywa lekcja historii oraz poznanie kultury regionu. Szkolny poczet sztandarowy „samochodówki” w czasie X Sejmiku Szkół Karpackich w Białymstoku tworzyli:

1.     Michał Domian kl. 2 ST

2.     Krystian Mróz kl. 3 CT

3.     Arkadiusz Nauka kl. 3CT

Obecny był także zwycięzca konkursu - Krzysztof Gospodarek (kl. 4 CT) -

który osobiście odebrał nagrodę.

Młodzieżą opiekował się p. Szczepan Perfikowski oraz p. Tadeusz Pilecki.

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie

 

 

 

 

 

   W sobotę (18.06.2016r.) wolontariusze z klasy IIIAT ( Sajmon Brzezicki i Przemysław Fenik) wraz z wychowawczynią (Anna Budna) kwestowali na rzecz szkół podstawowych zniszczonych podczas trzęsienia ziemi w Nepalu wspierając w ten sposób projekt pomocowy Polskiej Akcji Humanitarnej(PAH) o nazwie Akcja Edukacja.

   Zbiórka pieniężna była możliwa dzięki uprzejmości organizatorów 40 Rotor Rajdu, którzy wyrazili zgodę na kwestowanie w czasie odbywającej się na olsztyńskiej Starówce konkurencji sprawnościowej.

   Klub Miłośników Weteranów Rotor jest najstarszym klubem motocyklowym w Polsce organizującym co roku największy w naszym kraju rajd motocykli zabytkowych. Impreza odbywa się wśród lasów i jezior Warmii i Mazur. W tegorocznym, jubileuszowym, 40 Rotor Rajdzie wzięło udział około 250 motocykli z całej Polski. Miłośnicy starych motocykli i ich właściciele hojnie wrzucali do puszek. Wolontariuszom udało się zebrać ZNACZĄCĄ KWOTĘ.

    24 czerwca 2016r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy rok szkolny 2015/2016, a także uczniów klas trzecich Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1. Liczne grono uczniów wyróżniło się w tym roku szkolnym bardzo dobrymi wynikami w nauce, frekwencją na zajęciach, osiągnięciami sportowymi oraz działalnością na rzecz szkoły i środowiska.

Najlepsze wyniki w nauce uzyskali:

1. Katarzyna Żuk kl. 1 ST  ze średnią 5,00 - wychowawca pani Alicja Jasińska

2. Michał Pladzyk kl. 2 BT ze średnią 4,87 - wychowawca pani Daniela Izdebska

3. Jakub Jankowski kl. 1 CT ze średnią 4,79 - wychowawca pan Ryszard Kudyba

Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą klasową frekwencję.

Najwyższą frekwencję w szkole uzyskały:

1 miejsce kl. 1 ST - wychowawca pani Alicja Jasińska

2 miejsce kl. 3 CT - wychowawca pani Katarzyna Urban

3 miejsce kl. 3 BT - wychowawca pani Katarzyna Urban

Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 wysoką frekwencją wyróżniły się:

1 miejsce klasa 3 ZA - wychowawca pan Janusz Kozłowski

2 miejsce kl. 2 ZA - wychowawca pan Sławomir Oryńczak

Oprócz tradycyjnych nagród książkowych za wyniki w nauce, frekwencję, sukcesy sportowe oraz działalność na rzecz szkoły i środowiska pan dyrektor Arkadiusz Gnoza wręczył również nagrodę Dominikowi Foksowi z kl. 2 BT za zajęcie trzeciego miejsca w Diecezjalnym Konkursie Literackim pt. "1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". Konkurs zorganizował Wydział Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Olsztynie. Pracę wykonano pod kierunkiem pani Elżbiety Lechickiej.

Wszystkim naszym uczniom życzymy wspaniałych wakacji i udanego wypoczynku.

Zobacz więcej ...

 

    25 maja 2016 roku był w naszej szkole dniem szczególnym, ponieważ świętowaliśmy Dzień Patrona szkoły, którym od 25 lat jest por. Adolf Maria Bocheński. Na uroczystość przybyła p. Zofia Bocheńska, która przybliżyła nam sylwetkę oraz wartości, którymi kierował się patron naszej szkoły. W czasie obchodów rozstrzygnięto konkurs „Zwyczajni a jednak niezwyczajni”. P. Zofia Bocheńska wyróżniła uczniów szkoły za nienaganną postawę moralną oraz pracę na rzecz szkoły i środowiska. Wyróżnienia otrzymali: Michał Domian (1ST) i Dominik Foks (2BT). Uczniowie przedstawili postać Adolfa Marii Bocheńskiego. Wystąpienie przeplatane było pieśniami patriotycznymi. Patron naszej szkoły był wyjątkowy, niepospolity, szlachetny wszechstronnie wykształcony. Budził podziw gdyż wymagał wiele od siebie i pozostawał wierny swoim ideałom. Odznaczał się męstwem i odwagą walcząc w obronie Ojczyzny na frontach II wojny światowej. W ramach Święta Szkoły obchodziliśmy XVIII Warmińsko - Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem „Rodzina, tu wszystko się zaczyna”. W pięknie udekorowanej sali mogliśmy obejrzeć wystawę na temat rodziny i wysłuchać montażu słowno-muzycznego. Występ dotyczył szczególnej roli rodziny. Był przeplatany komentarzem narratora, recytacją wierszy przy akompaniamencie muzycznym Grzegorza Szpejny (2BT) i śpiewem w wykonaniu Marleny Ozgi (1BT). W przedstawieniu uczestniczyli również: Paulina Ścigała (2BT), Justyna Fenik (2BT), Krystian Tyc (2BT), Antoni Czarnecki (1BT), Jurga Michał (1BT), Sebastian Szczechura (3CT).

Uroczystość przygotowały: p. Elżbieta Lechicka i p. Marta Zienkiewicz.

Zobacz więcej