Od początku roku szkolnego aktywnie działają członkowie Szkolnego Koła PCK. W październiku 10 uczniów brało udział w akcji Godne Dzieciństwo. Polegała ona na pomocy przy pakowaniu rzeczy klientom jednego z olsztyńskich sklepów oraz zbiórce pieniędzy. Zebrane pieniądze przeznaczono na żywnościowe paczki świąteczne dla dzieci z ubogich rodzin. Chłopcy, którzy brali udział w akcji wykazywali się bardzo dużym zaangażowaniem i wysoką kulturą osobistą. Członkowie Szkolnego Koła PCK w listopadzie brali też udział w konkursie internetowym "Przyjazny kąt" w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie. Tylko duża ilość oddanych głosów dawała szpitalowi możliwość otrzymania środków finansowych na ten cel.

 

 

       26 listopada 2014r. uczniowie klasy IVAT Paweł Rudzki i Miłosz Bartnowski znaleźli na korytarzu szkolnym portfel ze znaczną sumą pieniędzy wraz z dokumentami. Natychmiast w nie naruszonym stanie oddali zgubę właścicielowi.

Gratulujemy takiej postawy!

Jesteśmy z Was dumni - nauczyciele i społeczność uczniowska.

 

 

"Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska"   Józef Piłsudski

    7 listopada 2014r. w Zespole Szkół Samochodowych im. por. A. M. Bocheńskiego w Olsztynie odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Niepodległości. W montażu słowno-muzycznym uczniowie przedstawili losy naszej Ojczyzny począwszy od zaborów, a skończywszy na roku 1918. Młodzież z zainteresowaniem i w skupieniu wysłuchała tej szczególnej lekcji historii.

W apelu wzięli udział: Mateusz Chrostek 2 BT, Krzysztof Gospodarek 2 CT, Arkadiusz Gynżu 2 CT, Dominik Łęczkowski 2 BT, Bartłomiej Przybysz 2 AT, Krystian Szerewicz 3 ZB, Jakub Wierzchoń 2 AT.

Oprawą muzyczną uroczystości zajęli się: Błażej Gorzkowski 2 BT i Wojciech Jurecki 2 BT.

Dekoracje przygotowali: Patryk Grodzki 2 BT, Michał Lasota 2 BT, Kamil Rudzki 2 AT, Grzegorz Zadrożny 2 AT.

Apel z pomocą pana Michała Katulskiego i pani Katarzyny Urban przygotowała pani Anna Budna.

   W listopadzie uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych pogłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności na zajęciach warsztatowych z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w różnych trudnych sytuacjach życiowych.

 

19-11-2014   MEDYCZNE RATOWNICTWO 017 19-11-2014   MEDYCZNE RATOWNICTWO 051-RR 19-11-2014   MEDYCZNE RATOWNICTWO 052--RR 19-11-2014   MEDYCZNE RATOWNICTWO 056

 

 

       W dniu 11.11.2014 r. na terenie Olsztyna odbyły się uroczystości związane z 96-tą rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości. Udział w tym ważnym patriotycznym święcie wzieły kompanie honorowe wojska, policji, straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej, harcerzy, orkiestra wojskowa, poczty sztandarowe szkół, organizacji kombatanckich oraz mieszkańcy Olsztyna. Wśród pocztów sztandarowych nie zabrakło sztandaru Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie. Nasz poczet sztandarowy utworzyli:

  1. Krystian Mróz 1CT
  2. Kamil Murach 3AT
  3. Adam Chądzyński 3CT

Opiekunem pocztu sztandarowego był p. Szczepan Perfikowski.

      Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą świętą w intencji Ojczyzny w bazylice konkatedralnej św. Jakuba na Starym Mieście. Po nabożeństwie nastąpił przemarsz kolumny ulicami Olsztyna na Plac Solidarności, gdzie pod Pomnikiem Wolności Ojczyzny wystąpienia okolicznościowe wygłosili: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Prezydent Olsztyna. Odczytany został także Apel Pamięci, była salwa honorowa oraz złożenie kwiatów pod Pomnikiem. Uroczystość została uświetniona defiladą kompanii honorowych oraz pokazem sprzętu wojskowego, policyjnego, straży pożarnej, straży granicznej, służby celnej oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego. Była też jak co roku wojskowa grochówka.

        Obchody zakończono złożeniem kwiatów pod tablicą pamiątkową Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz wręczeniem odznaczeń państwowych w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim.