Szanowni Państwo, Uczniowie, Rodzice, Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

 

     Witam wszystkich w ten nietypowy sposób, bo na odległość, na inauguracji nowego roku szkolnego 2020/2021. Miło mi powitać wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, a przede wszystkim Was Drodzy Uczniowie. Cieszę się, że w końcu po ponad pięciu miesiącach przerwy w nauce stacjonarnej, spotykamy się ponownie w murach naszejszkoły. Poprzedni rok został niestety zaburzony trudną sytuacją epidemiczną na świecie.Kształcenie na odległość wymusiło dostosowanie się do nowego trybu, w którym odbywał się proces uczenia się i nauczania. Nie był to system doskonały, bo jak wiecie nic nie zastąpi spotkań nauczyciela i ucznia twarzą w twarz.

    Ten rok szkolny będzie rokiem wyjątkowym i przynosi wiele zmian. Jesteśmy w centrum pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Musimy zmienić swoje dawne nawyki i zwyczaje, aby pobyt w szkole był bezpieczny nie tylko dla Was Drodzy Uczniowie, ale i dla Waszych nauczycieli. Pamiętajcie o przestrzeganiu proceder, dbaniu o higienę oraz  zachowaniu dystansu społecznego. Sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, generuje olbrzymie trudności logistycznei organizacyjne w funkcjonowaniu szkoły. Myślę, że wspólnie pokonamy te niedogodności, które mają służyć poprawie bezpieczeństwa, bo Wasze zdrowie jest dla mnie najważniejsze.

 

Pełna wersja przemówienia TUTAJ

 

 

 


 

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie

 

       To niecodzienne zakończenie roku szkolnego 2019/2020 świadczy o tym, jak mały jest człowiek  w porównaniu z otaczającym go światem. Jest XXI wiek, czas zaawansowanych technologii, podróży   w kosmos, a my jesteśmy bezsilni wobec czegoś, co jest niewidoczne gołym okiem. Jednak każde zagrożenie z jednej strony pochłania ofiary, z drugiej wzmaga w człowieku chęć walki i prowadzi do głębokiej refleksji nad istotą egzystencji i porządkiem świata.

       Spotykamy się w bardzo niecodziennych warunkach, w okresie pandemii koronawirusa. Jednak  nic nie może zmienić kolei upływającego czasu, chwil nadchodzących jedna po drugiej, etapów życia, biegu zdarzeń. Nadzwyczajne okoliczności sprawiły, że ostatnie tygodnie roku szkolnego nie były łatwe ani dla Was, Drodzy Uczniowie, ani dla Waszych Nauczycieli. Tym bardziej jestem pełen podziwu  i szacunku dla Waszego zaangażowania i determinacji w zdobywaniu wiedzy. W tych nietypowych okolicznościach, dzisiaj kończycie kolejny rok nauki.

       Zbliżające się wakacje to czas wypoczynku, poznawania nowych ludzi, uprawiania sportu, zwiedzania ciekawych miejsc. Ważne jest, aby ten odpoczynek przebiegał w bezpiecznych i zgodnych   z zasadami higieny warunkach. Wakacje to okres aktywnego spędzania czasu, wypoczynku, ale i związanego z tym wypoczynkiem zagrożeń. Zachowajcie ostrożność i rozwagę podczas wakacji.

       Absolwenci klas trzecich Szkoły Branżowej - opuszczacie mury naszej szkoły. Mam nadzieję, że w Waszej pamięci pozostaną piękne wspomnienia wspólnie spędzonych tu lat. Jestem przekonany, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte i rozwijane w tej szkole, będą procentowały teraz i w przyszłości. To właśnie teraz jest ten moment, kiedy, po trzech latach nauki, zmagań z własna słabością a na dodatek z obecnością koronawirusa, staniecie przed trudnym wyborem dalszej nauki lub pracy. Życzę Wam udanych decyzji.

       Dziś wychowawcy będą wręczać Wam nagrody. Gratuluję już teraz wszystkim, którzy je otrzymają. Gratuluję wyników w nauce i osiągniętych sukcesów. Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdobywaniu wiedzy. Dziękuję za pracę na rzecz szkoły i środowiska, godne reprezentowanie szkoły w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

       Nauczycielom dziękuję za kształtowanie waszych postaw i umysłów. Dziękuję za przekazywanie swojej wiedzy, motywowanie Was do wytężonej pracy, abyście byli coraz lepiej przygotowani do wyzwań, jakie niesie współczesny świat.  

       Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom życzę, w nietypowy sposób, bo na odległość, przede wszystkim dużo zdrowia, dobrej organizacji czasu wolnego i wiele optymizmu w tym trudnym okresie. Życzę Wam, aby czas wakacji był czasem dobrego odpoczynku, regeneracji umysłu, czasem nabierania sił do dalszej pracy i nauki.

 

 

Arkadiusz Gnoza

Dyrektor ZSS

 


 

    Od 15 czerwca 2020 roku rozpocznie się  rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Olsztyna na rok szkolny 2020/2021 poprzez Platformę Usług Oświatowych: https://portal.edukacja.olsztyn.eu/jst/olsztyn/CMS/rekrutacje.aspx

    Z dodatkowymi  informacjami  można również  zapoznać się  na stronie:

https://www.olsztyn.eu/edukacja/rekrutacja-20202021/szkoly-ponadpodstawowe.html

Uwaga:  nie będzie rekrutacji uzupełniającej do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

 


 

Drodzy Absolwenci

    Dzień 24 kwietnia 2020 jest dla Was dniem szczególnym. To właśnie dzisiaj skończyliście szkołę. Trudno jest w kilku zdaniach podsumować cztery lata wspólnie przeżyte w murach naszej szkoły. Nie zawsze jest tak, jakbyśmy sobie to zaplanowali. Chciałbym by zawsze przyświecało Wam ponadczasowe motto naszego patrona Adolfa Marii Bocheńskiego: „Można zrzec się praw, ale nigdy obowiązków”. Kierujcie się w życiu tą wciąż aktualną maksymą. Dziękuję Wam z całego serca za 4 letnią obecność w szkole. Zapisaliście się w historii tej szkoły, a ona w historii waszego życia. Dziękuję Wam za godne reprezentowanie szkoły na licznych konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w naukę i tak wiele inicjatyw wnoszących jakość w mury naszej szkoły. W imieniu całej szkoły pragnę Wam złożyć życzenia, aby na waszej twarzy, zawsze pojawiał się uśmiech i aby każda chwila w życiu była dla Was wyjątkowa. Z całego serca życzę Wam powodzenia na maturze. Życzę udanych decyzji dotyczących wyboru uczelni bądź pracy zawodowej. Życzę by jak najwięcej waszych marzeń się spełniło. Byście znaleźli własną drogę do szczęścia.

                                                                                                        Arkadiusz Gnoza

                                                                                                           Dyrektor ZSS

 

94192364 2934073200007049 946550473517694976 o

 


 

 

   W związku z wydłużeniem okresu zawieszenia zajęć lekcyjnych i ze względu na zapobieganie, przeciwdziałanie oraz zwalczanie COVID-19 do 26 czerwca 2020 r., zwracam się z prośbą o systematyczne kontrolowanie dziennika elektronicznego „Librus” i odczytywanie zamieszczanych tam wiadomości. Od 25 marca 2020 r. zajęcia edukacyjne będą realizowane obligatoryjnie dla wszystkich uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Uczniowie w tym okresie będą zobowiązani uczestniczyć w procesie edukacyjnym. Nauczyciele będą komunikować się z uczniami na bieżąco poprzez wiadomości w dzienniku elektronicznym „Librus”. Będą przesyłane: materiały, ćwiczenia, zadania i projekty do wykonania.

                                                                             Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych

                                                                                         Arkadiusz Gnoza

 


 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Rodzicu,

·    zajęcia w Zespole Szkół Samochodowych będą zawieszone na 2 tygodnie;  

·   12 i 13 marca 2020 r. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;

·    od 12 marca 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;

·   zawieszenie dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu organizowanej przez szkołę – dotyczy to także zajęć praktycznych i praktyk zawodowych realizowanych poza szkołą, na obszarze całego kraju, przez uczniów niebędących młodocianymi pracownikami;

·   uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami (posiadający umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego) nie uczęszczają do szkoły. Czasowe ograniczenie funkcjonowania szkoły nie oznacza jednak zwolnienia z czasu nauki. Uczniowie ci w dniach tygodnia, w których dotychczas realizowali kształcenie w szkole realizują to kształcenie w domu, np. w formie samokształcenia lub z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez szkoły.

·   zachęcajcie dzieci do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

·   jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;

· przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;

·   rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;

·  śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uwaga

 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do pracodawców, aby w stosunku do uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zwolnić tych uczniów z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół. Stosowny komunikat w tej sprawie zostanie wydany wspólnie przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Jednocześnie informujemy, że w MEN prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.

 

Uczniu,

·    pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi
(np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);

·    przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;

·   odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj  uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;

·    przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Rekomendujemy wykorzystanie następujących rozwiązań:

·        dziennik elektroniczny;

·        strona internetowa szkoły;

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

·        Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.

·        Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

 Wersja PDF komunikatu....

 

www.gov.pl/zawieszenie-zajec-w-szkolach