Od wielu lat nasza szkoła włącza się w działania, których celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wolontariusze z naszej szkoły biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach inicjowanych przez Szkolne Koło PCK. Są to m.in.
zbiórki pieniędzy na szczytne cele. Należy także podkreślić, że wielu naszych uczniów aktywnie działa w Szkolnym Klubie
Honorowych Dawców Krwi "Kordian" dając dobry przykład młodszym kolegom.
Uczniowie klas czwartych Technikum nr 1 pod opieką pani Marty Zienkiewicz uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych 
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej. Maturzyści poznawali zasady korzystania
ze zbiorów biblioteki oraz zasady sporządzania poprawnej bibliografii.

Dnia 24.01.2014r. w Olsztynie odbył się happening maturzystów zorganizowany przez Zespół Szkół Elektroniczno-

Telekomunikacyjnych, w którym nasza szkoła brała czynny udział. Uczniowie ZSS zaprezentowali się w niezwykle ciekawy

sposób. Paweł Korpusik, Paweł Łęczkowski, Jacek Wyszkowski i Szymon Stocki skonstruowali samochód, który stanowił

wizytówkę naszej szkoły i wzbudzał zainteresowanie przechodniów. Pozostali maturzyści z klasy 4 AT, 4 BT, 4 CT i 4 DT nieśli

ze sobą gadżety samochodowe tworząc barwny korowód. Uczniowie Samochodówki udzielali też wywiadów radiowych i

telewizyjnych. Warto podkreślić, że w przygotowania do imprezy solidarnie zaangażowali się uczniowie młodszych klas.

Opiekę nad uczniami sprawowała pani Alicja Jasińska