5 kwietnia 2019 r. młodzież ZSS po raz kolejny wzięła udział w przedświątecznej zbiórce żywności, organizowanej pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie. Pomaganie osobom potrzebującym nabiera w czasie przedświątecznym szczególnego znaczenia. Dlatego do akcji chętnie włączyli się nasi uczniowie. Wolontariusze wyposażeni w koszulki, identyfikatory i informacyjne ulotki zbierali artykuły spożywcze w sklepie sieci Kaufland. Zebrana żywność trafiła do osób najbardziej potrzebujących z lokalnej społeczności.

Wśród naszych wolontariuszy byli: Anita Puchalska (1AKT), Bogdan Popis (1AKT), Mateusz Małkiewicz (1ZE).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

inline

 


 

   Młodzież naszej szkoły angażuje się w różnorodne inicjatywy mające na celu wszechstronną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia. W ramach działań Caritasu wolontariusze brali udział w kilku akcjach.

   W sobotę, 13 kwietnia 2019r. uczniowie (Adam Gomuła 1AKT i Bogdan Popis 1AKT) wraz z opiekunem wzięli udział w zbiórce pieniędzy w olsztyńskich tramwajach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci oraz na zakup sprzętu medycznego.

   Kolejnym przedsięwzięciem w ramach akcji „Pola Nadziei” była zbiórka plastikowych nakrętek (po opakowaniach z napojów, kawy, kosmetyków, chemii itp.). Nasi wolontariusze po zajęciach lekcyjnych pomagali w sortowaniu i pakowaniu nakrętek składowanych przy budynku Caritasu. Pozyskane w ten sposób fundusze Caritas przeznacza na Hospicjum Domowe w Olsztynie.

   W nagrodę za działalność wolontariacką uczniowie (Patryk Śniadach 1AKT, Adam Gomuła 1AKT, Damian Dyszkowski 1AKT) uczestniczyli 1 czerwca w wyjeździe weekendowym do Fromborka.

  We Fromborku uczestnicy wyjazdu zwiedzili Wzgórze Katedralne, które zaliczane jest do najwyższej klasy zabytków. W Katedrze mieli okazję obejrzeć m.in. piękne sklepienie, ołtarze i grób Mikołaja Kopernika. Byli również nad Zalewem Wiślanym. Wyjątkową atrakcją był festyn, w ramach którego uczniowie miło i radośnie spędzili czas.

Akcję koordynowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

 


 

              4 czerwca br. wybraliśmy się z wizytą do Schroniska dla Zwierząt w Olsztynie. Pojechaliśmy tam nie tylko po to, żeby pobyć ze  zwierzętami, ale również by przekazać zebraną wśród uczniów karmę i inne potrzebne rzeczy. Z naszej wizyty ucieszyli się pracownicy schroniska i zwierzaki. Spędziliśmy bardzo aktywnie czas, chodząc po lesie, rozmawiając i bawiąc się z podopiecznymi. Młodzież wykazała się dużą empatią i wiedzą w zakresie opieki nad stworzeniami. Wycieczka do schroniska wzbudziła w uczniach poczucie odpowiedzialności i refleksję na temat właściwego traktowania zwierząt. Wyjechaliśmy zadowoleni i z przekonaniem, że zrobiliśmy coś dobrego, aż zakręciła się łezka w oku…

Wśród naszych wolontariuszy byli: Zuzanna Gromke (2CKT), Karolina Grycz (2CKT), Dominik Ciebień (2CKT), Hubert Rumiński (2CKT).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.