9 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się apel związany tematycznie z 94 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1CT, 2CT,4BT, 4CT, 4DT Technikum nr 1. Apel miał formę montażu słowno-muzycznego poprzedzonego filmem pt. Droga Polaków do wolności. Autorką scenariusza była p. H. Narkiewicz, scenografię przygotowały p. B. Borowska i p. B. Kudyba.

31.10.2012 ok. godz. 10.00 rozpoczęliśmy jednodniową pieszą wycieczkę, której celem było zwiedzanie elektrowni wodnej znajdującej się u zbiegu rzeki Łyny i rzeki Wadąg. Wędrówka zajęła nam ok. 5 godz. ponieważ przeszliśmy aż 12 km. Tuż po opuszczeniu miasta natknęliśmy się na zabytkowe cmentarze żołnierzy poległych w czasie 1 i 2 wony światowej. Jest to świadetwo niezwykle bogatej historii tych ziem. Po przejściu kolejnych kilometrów zobaczyliśmy tablicę informującą o historii powstania elektrowni, do której zmierzaliśmy. Obejrzeliśmy obiekt  z zewnątrz i  w środku. Byliśmy pod wielkim wrażeniem dwóch turbozespołów, których historia sięga XX wieku. Trzeci, najnowocześniejszy turbozespół był w remoncie. Ogromnie zaskoczyła nas róznica poziomów wody przed i za elektrownią, bo jest to ok. 5,5 m. Jaz elektrowni składa się z 5 części, trzy służą do napędu turbin, jeden jest drogą wędrownych ryb, zaś ostatni, piąty jest jazem bezpieczeństwa, którym mozna wypuścić nadmiar wody w chwili, gdy opady deszcu są zbyt duże. Powrót z wycieczki odbył się brzegiem Łyny aż do mostu prowadzącego do alei Wojska Polskiego.

Organizator wycieczki: Ryszard Kudyba

10112012331
10112012336
10112012333
10112012328
10112012330
10112012329
10112012323
10112012321
10112012322
10112012319
10112012320
10112012326
10112012334
10112012332
10112012324
10112012327
10112012325
10112012335

Przeszczepianie narządów jest szczególną metodą leczenia. Pozwala ona na uratowanie życia bardzo wielu ludzi. Wiele osób oczekujących na przeszczep  umiera – nie z powodu braku narządów, ale z powodu braku narządów do transplantacji .Uczniowie naszej szkoły zrobili wiele dla podniesienia świadomości własnej i społeczeństwa na temat przeszczepów, co w przyszłości może zaowocować uratowaniem komuś życia. Odbyło się to poprzez udział w kampanii „Drugie życie”.  W ramach tej akcji na terenie szkoły zostało zorganizowane spotkanie z p. dr Lidią Glinką – lekarzem anestezjologiem, która przekazała fachową wiedzę na temat przeszczepiania narządów i procedur z tym związanych. Powołano koordynatorów, którzy zajęli się propagowaniem idei transplantacji. Prowadzili oni akcję informacyjną w szkole i poza nią. Rozdano ponad 500 oświadczeń woli – większość wśród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Za czynny udział w kampanii nasza szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniami.

Dnia 21 czerwca koordynatorzy kampanii wzięli udział w gali finałowej podsumowującej tegoroczne działania. Gala odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Za czynny udział w kampanii ZSS otrzymała dyplom z podziękowaniami.

Propagowanie idei transplantacji nie było akcja jednorazową. Również w obecnym roku szkolnym uczniowie wzbogacali swoją wiedzę na temat przeszczepów, tym razem szpiku kostnego. Dnia 25. 09.2012r.  uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w  wykładzie p. dr L. Glinki, która propagowała ideę zastania dawcą szpiku. Część uczniów zadeklarowała chęć zarejestrowania się jako dawcy szpiku w ramach akcji „Czas dla transplantacji – uchwyć to, co ulotne- …” organizowanej w Olsztynie w dniach 10—12.10.2012r. Świadczy to o świadomości, otwarciu na potrzeby drugiego człowieka i empatii młodzieży ZSS.

OSOBY ZAINTERESOWANE WYPEŁNIENIEM OŚWIADCZENIA WOLI PROSIMY O KONTAKT Z p. Agatą Dmochowską.