Szanowny nasz Panie Profesorze!
Obserwujemy jak nad nami Pan orze
Jak Pan daje nam serca wiele
Jak tajemne wiedzę do stóp naszych Pan ściele.
Za tyle trudu, przyjm nasze życzenia
Niech ta nauka, którą już każdy z nas docenia               
Da Ci wiele radości! A od nas Panie Profesorze
Miej pociech wiele o każdej życia porze!

                             Uczniowie ZSS

 

W dniu 12.10.2012 uczniowie klasy IV wraz z przedstawicielami innych klas przygotowali program artystyczny z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej. Własnym programem artystycznym rozbawili nauczycieli i sprawili im miłą niespodziankę. Waldemar Pawelczyk i Mateusz Szuchowski niezwykle oryginalnie wyrapowali życzenia i wykonali utwór o szkole. Oprawę muzyczną opracowali: R. Sawicki i G. Cikacz, a w programie wystąpili także A. Szczyglak i P. Zgliński.

Program przygotowano pod kierunkiem Pani Alicji Jasińskiej.

 

DSC04990
DSC04991
DSC05003
DSC04984
DSC04996
DSC04986
DSC05010
DSC04992
DSC04994
DSC05008

5 września 2012r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się debata z udziałem uczniów, której celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz takich postaw wśród młodzieży jak odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych osób.

W dniu 1 września 2012r. poczet sztandarowy ZSS w składzie: Sebastian Surowik 3 DT, Alan Szczyglak 4 BT, Radosław Urbański 4 CT uczestniczył w wyjazdowej  uroczystości odsłonięcia Tablicy Pamięci Ułanów Karpackich. Uroczystość odbyła się w Świątyni Opatrzności Bożej na warszawskim Wilanowie. Naszą młodzieżą opiekowali się: p. dyr. T. Cwalina oraz p. Sz. Perfikowski.

DSC05485
DSC05484
DSC05483
DSC05489
DSC05487
DSC05482
DSC05486