Dnia 14.09.2013 odbyło się spotkanie z okazji 50-lecia ukończenia Technikum Samochodowego.

                 Wśród zaproszonych gości na spotkaniu obecny był również pan dyrektor Tadeusz Cwalina.

 

            

Od lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Historycznym im. gen. S. Roweckiego "Grota",  który był dowódcą Armii Krajowej. Dzięki tej współpracy kolejny raz uczniowie naszej szkoły pod opieką p. Elżbiety Lechickiej i p. Szczepana Perfikowskiego uczestniczyli w konferencji zatytułowanej "Kresy. Pamiętamy". Spotkanie odbyło się dnia 16.09.2013 r. w auli Urzędu Wojewódzkiego i było poświęcone 74. rocznicy napaści sowieckiej na Polskę i 70. rocznicy Zbrodni Wołyńskiej. Rozpoczęło się ono od wystąpienia wicewojewody pana Jana Maścianicy. Później wręczono nadane przez prezydenta RP Krzyże Zesłańców Sybiru.
W programie konferencji znalazły się również  referaty pod tytułem: „Zbrodnie na ludności polskiej na Wołyniu w 1943 r.” oraz „Agresja sowiecka na Polskę 17 września 1939 roku”.
Zaproszeni goście obejrzeli także film dokumentalny pt. „Najnowsza historia Polski - 17 IX 1939 r.”. Na koniec uczestnicy spotkania w holu urzędu podziwiali wystawę przedstawiającą miasta, miasteczka i wsie całych Kresów.
W sesji wzięli udział kombatanci, politycy, historycy oraz młodzież z olsztyńskich szkół.
Na uroczystości obecny był również  p. dyrektor Tadeusz Cwalina.