Od 21 listopada 2011r. trwa zbieranie pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza, nad którą patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zespół Szkół Samochodowych zawsze też w niej uczestniczy. Pieniądze przeznaczone na pomoc dzieciom z domów dziecka tradycyjnie zbierają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomagania innym informujemy, że pieniądze zbierane będą do 2 grudnia 2011r.

Dnia 10 11. 2011r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież Samochodówki pod kierunkiem pani Agnieszki Gruszewskiej i pana Michała Katulskiego w sposób słowno-muzyczny przybliżała dzieje narodu polskiego. W ciszy i zadumie, a jednocześnie z lekkim wzruszeniem śledziliśmy tę lekcję patriotyzmu.

Poczet sztandarowy szkoły w składzie: Radosław Urbański 3CT, Bartosz Jarus 3DT, Robert Andrukajtis 4DT pod opieką p. S. Perfikowskiego reprezentował naszą szkołę w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny a zakończyły się uroczystościami na placu Solidarności.

4 listopada 2011r. przedstawiciele klas: 2AT, 2CT, 3AT Technikum nr 1 ZSS pod opieką pani Alicji Jasińskiej uczestniczyli w prelekcji na temat „Sylwetka Generała Stefana Roweckiego - Grota”. Odbyła się ona w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i była kolejną z cyklu spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego, w których uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych systematycznie biorą udział.