Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3. W ramach tej współpracy w październiku r. sz. 2011/2012 uczniowie klas pierwszych i czwartych mieli zorganizowane zajęcia z pedagogiem dr W. Pawłowskim z zakresu edukacji psychologiczno-pedagogicznej na temat "Jak prawidłowo się uczyć, przygotowywać do odpowiedzi, sprawdzianów i egzaminów". Zajęcia te przeprowadzono w 9 klasach i objęto nimi 220 uczniów.

Natomiast w listopadzie 2 klasy Technikum nr 1 uczestniczyły w zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących komunikacji interpersonalnej. Zajęcia zatytułowane " O co ta kłótnia? Słyszymy więcej niz nam się wydaje" przeprowadził psycholog pan M. Jaroszewski.

Przypominamy,że raz w miesiącu w Samochodówce działa punkt konsultacyjny prowadzony przez p. M. Jaroszewskiego. Z porad mogą skorzystać uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego. Informacji na temat terminów spotkań z psychologiem udziela p. Anna Jarosz.

Od 21 listopada 2011r. trwa zbieranie pieniędzy w ramach akcji Góra Grosza, nad którą patronat sprawuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zespół Szkół Samochodowych zawsze też w niej uczestniczy. Pieniądze przeznaczone na pomoc dzieciom z domów dziecka tradycyjnie zbierają przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Wszystkich zainteresowanych tą formą pomagania innym informujemy, że pieniądze zbierane będą do 2 grudnia 2011r.

Dnia 10 11. 2011r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież Samochodówki pod kierunkiem pani Agnieszki Gruszewskiej i pana Michała Katulskiego w sposób słowno-muzyczny przybliżała dzieje narodu polskiego. W ciszy i zadumie, a jednocześnie z lekkim wzruszeniem śledziliśmy tę lekcję patriotyzmu.

Poczet sztandarowy szkoły w składzie: Radosław Urbański 3CT, Bartosz Jarus 3DT, Robert Andrukajtis 4DT pod opieką p. S. Perfikowskiego reprezentował naszą szkołę w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny a zakończyły się uroczystościami na placu Solidarności.