Dnia 10 11. 2011r. w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie odbył się apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. Młodzież Samochodówki pod kierunkiem pani Agnieszki Gruszewskiej i pana Michała Katulskiego w sposób słowno-muzyczny przybliżała dzieje narodu polskiego. W ciszy i zadumie, a jednocześnie z lekkim wzruszeniem śledziliśmy tę lekcję patriotyzmu.

Poczet sztandarowy szkoły w składzie: Radosław Urbański 3CT, Bartosz Jarus 3DT, Robert Andrukajtis 4DT pod opieką p. S. Perfikowskiego reprezentował naszą szkołę w wojewódzkich obchodach Święta Niepodległości, które rozpoczęły się mszą w intencji ojczyzny a zakończyły się uroczystościami na placu Solidarności.

4 listopada 2011r. przedstawiciele klas: 2AT, 2CT, 3AT Technikum nr 1 ZSS pod opieką pani Alicji Jasińskiej uczestniczyli w prelekcji na temat „Sylwetka Generała Stefana Roweckiego - Grota”. Odbyła się ona w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i była kolejną z cyklu spotkań organizowanych przez Stowarzyszenie Historyczne im. Gen. Stefana Roweckiego, w których uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych systematycznie biorą udział.

Dnia 17 września 2011r. uczniowie klas trzecich i czwartych "samochodówki" wraz z opiekunami udali się do Auditorium maximum TWP, aby obejrzeć widowisko słowno-muzyczne "Polskie drogi do wolności". Tematyka była poruszająca. Dramatyczne losy Polaków przypomniane przez autorów spektaklu wzruszyły, przeraziły, uświadomiły , że nie możemy o nich zapomnieć. Będąc częścią tej samej całości , musimy mieć świadomość  naszej tożsamości. Rozmowy toczyły się w klasach na lekcjach wiedzy o kulturze i j.polskiego

 

Polskie drogi do wolności