25 kwietnia 2014r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych i słuchaczy Uzupełniającego Technikum

Zaocznego nr 1. Miłą niespodziankę i pamiątki przygotowali im uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawcami. Pan dyrektor

Tadeusz Cwalina wręczył nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz

działalnością na rzecz szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Miecznikowski z kl. 4 BT, który otrzymał świadectwo

z czerwonym paskiem. Apel zakończył się koncertem przygotowanym przez zespół, który tworzą uczniowie i nauczyciele naszej

szkoły.

 

          

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko na VI Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie i nauczyciele reprezentujący naszą szkołę interesująco opowiadali o różnorodnych atutach Zespołu Szkół

Samochodowych i możliwości rozwijania nie tylko motoryzacyjnych zainteresowań.

Zobacz:

"Szkoły kusiły kandydatów. Tłumy na Targach Edukacyjnych"

"VI Targi Edukacyjne odbyły się w Olsztynie"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoła systematycznie podejmuje różnorodne działania profilaktyczne. Uczniowie,
ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach, konferencjach promujących zdrowy tryb życia i pogłębiających
wiedzę na temat skutków zdrowotnych uzależnień. W marcu przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyli w
konferencji w Urzędzie Wojewódzkim, którą zorganizowano w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Zanim będzie
za późno". Celem programu jest m.in. zwiększenie zaangażowania rodziców w działania zapobiegające używaniu środków
psychoaktywnych przez uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zażywania narkotyków. Natomiast w
szkole pod koniec miesiąca zorganizowano spotkanie rodziców z policjantem oraz przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej na temat "dopalaczy". Rodzicom przekazano informacje na temat objawów i skutków zażywania
tego typu substancji. Rodzice dowiedzieli się również, gdzie szukać placówek udzielających pomocy osobom z problemem
używania "dopalaczy" i członkom ich rodzin.