Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko na VI Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie i nauczyciele reprezentujący naszą szkołę interesująco opowiadali o różnorodnych atutach Zespołu Szkół

Samochodowych i możliwości rozwijania nie tylko motoryzacyjnych zainteresowań.

Zobacz:

"Szkoły kusiły kandydatów. Tłumy na Targach Edukacyjnych"

"VI Targi Edukacyjne odbyły się w Olsztynie"

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoła systematycznie podejmuje różnorodne działania profilaktyczne. Uczniowie,
ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach, konferencjach promujących zdrowy tryb życia i pogłębiających
wiedzę na temat skutków zdrowotnych uzależnień. W marcu przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyli w
konferencji w Urzędzie Wojewódzkim, którą zorganizowano w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Zanim będzie
za późno". Celem programu jest m.in. zwiększenie zaangażowania rodziców w działania zapobiegające używaniu środków
psychoaktywnych przez uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zażywania narkotyków. Natomiast w
szkole pod koniec miesiąca zorganizowano spotkanie rodziców z policjantem oraz przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej na temat "dopalaczy". Rodzicom przekazano informacje na temat objawów i skutków zażywania
tego typu substancji. Rodzice dowiedzieli się również, gdzie szukać placówek udzielających pomocy osobom z problemem
używania "dopalaczy" i członkom ich rodzin.
 
Od wielu lat nasza szkoła włącza się w działania, których celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wolontariusze z naszej szkoły biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach inicjowanych przez Szkolne Koło PCK. Są to m.in.
zbiórki pieniędzy na szczytne cele. Należy także podkreślić, że wielu naszych uczniów aktywnie działa w Szkolnym Klubie
Honorowych Dawców Krwi "Kordian" dając dobry przykład młodszym kolegom.