Przykładem wspólnej działalności Zespołu Szkół Samochodowych i PCK jest udział naszych uczniów w kolejnej zbiórce żywności w okresie przedświątecznym w jednym z olsztyńskich hipermarketów. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem i godnie reprezentowali naszą szkołę w środowisku lokalnym.
 
         

       25 kwietnia 2014r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych i słuchaczy Uzupełniającego Technikum

Zaocznego nr 1. Miłą niespodziankę i pamiątki przygotowali im uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawcami. Pan dyrektor

Tadeusz Cwalina wręczył nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz

działalnością na rzecz szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Miecznikowski z kl. 4 BT, który otrzymał świadectwo

z czerwonym paskiem. Apel zakończył się koncertem przygotowanym przez zespół, który tworzą uczniowie i nauczyciele naszej

szkoły.

 

          

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyło się nasze stoisko na VI Targach Edukacyjnych Szkół Ponadgimnazjalnych.

Uczniowie i nauczyciele reprezentujący naszą szkołę interesująco opowiadali o różnorodnych atutach Zespołu Szkół

Samochodowych i możliwości rozwijania nie tylko motoryzacyjnych zainteresowań.

Zobacz:

"Szkoły kusiły kandydatów. Tłumy na Targach Edukacyjnych"

"VI Targi Edukacyjne odbyły się w Olsztynie"