Trzynastego maja 2014 roku przedstawiciele naszej szkoły uczestniczyli w IX Spotkaniu z poezją i nauczaniem Jana Pawła II Non omnis moriar . Uroczystość została zorganizowana w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej wraz ze swymi opiekunami.

    Przykładem wspólnej działalności Zespołu Szkół Samochodowych i PCK jest udział naszych uczniów w kolejnej zbiórce żywności w okresie przedświątecznym w jednym z olsztyńskich hipermarketów. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem i godnie reprezentowali naszą szkołę w środowisku lokalnym.
 
         

       25 kwietnia 2014r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych i słuchaczy Uzupełniającego Technikum

Zaocznego nr 1. Miłą niespodziankę i pamiątki przygotowali im uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawcami. Pan dyrektor

Tadeusz Cwalina wręczył nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz

działalnością na rzecz szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Miecznikowski z kl. 4 BT, który otrzymał świadectwo

z czerwonym paskiem. Apel zakończył się koncertem przygotowanym przez zespół, który tworzą uczniowie i nauczyciele naszej

szkoły.