13 czerwca 2014r. na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1.

 

             

     Dnia 2. 06 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyło się spotkanie związane z obchodami XVI Warmińsko –
Mazurskich Dni Rodziny.
             

   Nasza szkoła przyłączyła się do protestu olsztyńskich szkół przeciwko "dopalaczom". 11 czerwca przedstawiciele uczniów i

nauczycieli brali udział w pikiecie pod sklepem, który zajmuje się sprzedażą szkodliwych dla zdrowia substancji. Uczniowie

gimnazjów  i szkół ponadgimnazjalnych dali wyraźny sygnał, że nie godzą się na funkcjonowanie tego typu sklepów.

olsztyn.wm.pl

wiadomości.olsztyn.pl