W dniu 29 października 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych włączyliśmy się w obchody XIV Dnia Papieskiego. W tym roku myślą przewodnią było hasło "Świętymi Bądźcie". Uczeń Walczewski Radosław z kasy 2 CT, oraz Mierzwiński Marcin, Nowicki Daniel i Siedlecki Radosław, uczniowie klasy 1 CT przy pomocy pani Joanny Świdzińskiej przygotowali i przedstawili tematyczną prezentację multimedialną. Na kolejnych lekcjach obejrzeli ją uczniowie wybranych klas.

 

    

    27 czerwca liczne grono uczniów odebrało świadectwa promocyjne oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce,
wysoką frekwencję, sukcesy sportowe, działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

 

                                                

 

           13 czerwca 2014r. na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1.