27 czerwca liczne grono uczniów odebrało świadectwa promocyjne oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce,
wysoką frekwencję, sukcesy sportowe, działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

 

                                                

 

           13 czerwca 2014r. na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1.

 

             

     Dnia 2. 06 2014 r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyło się spotkanie związane z obchodami XVI Warmińsko –
Mazurskich Dni Rodziny.