Dnia 24.09.2019 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie doradców zawodowych w ramach projektu Warmia i Mazury Doradztwem Stoi. W spotkaniu wzięli udział doradcy zawodowi z olsztyńskich szkół, m.in. z : Zespołu Szkół Mechaniczno - Energetycznych, Zespołu Szkół Gastronomicznych, Zespołu Szkół Chemicznych, Szkoły Policealnej im.prof. Religi. Gośćmi spotkania były również : Pani Maria Rafalska - dyrektor Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Olsztynie oraz Pani Ewa Dumkiewicz - naczelnik Polskich Linii Kolejowych.

W pierwszej części spotkania dyrektor naszej szkoły przedstawił pokrótce historię szkoły oraz co nasza placówka oferuje obecnie. Goście obejrzeli także prezentację multimedialną naszej szkoły. Następnie Pani Ewa Dumkiewicz przedstawiła bogatą ofertę, skierowaną do absolwentów kierunku kolejowego. Po wystąpieniu Pani naczelnik goście zwiedzili warsztaty szkolne. Drugą część spotkania zakończono panelem dyskusyjnym.

Organizatorami spotkania byli: Pani Anna Jarosz - pedagog szkolny oraz doradcy zawodowi : Pani Daniela Izdebska i Pani Marta Zienkiewicz.