W dniu 07. 06. 2019 roku po raz XIV odbyło się spotkanie z poezją i nauczaniem Ojca Świętego Jana Pawła II "Non omnis moriar". Tegoroczne spotkanie miało miejsce w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie. Wśród osób biorących udział byli przedstawiciele Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, Szkoły Podstawowej nr 23, X Liceum Ogólnokształcącego, Szkoły Podstawowej w Dywitach oraz Zespołu Szkół Samochodowych. Przybyłych przywitał dyrektor ZSS p. Arkadiusz Gnoza. Następnie przedstawiciel FDNT zapoznał zgromadzonych z calami i sposobem działania fundacji.

            Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem czterdziestej rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Ojczyzny w czerwcu 1979 roku. Za sprawą przygotowanych wystąpień wróciliśmy do emocji towarzyszących wizycie Papieża Rodaka w kraju, nadziei i oczekiwań, które rodziły się w sercach Polaków. Przeżyliśmy chwile radości, uniesień i wzruszeń oglądając relacje ze spotkań Jana Pawła II z ludźmi. Odczuliśmy, jak ważne i ponadczasowe jest Jego przesłanie.

Młodzież ZSS przygotowała wystawę tematyczną "Samochody Jana Pawła II", gdzie można było zobaczyć również ten, którym Papież poruszał się po Polsce w czasie swojej pierwszej wizyty w 1979 roku.

            Młodzież i dzieci do występu przygotowały Joanna Ulatowska-Letko, Katarzyna Klaja, Ewa Gałęziewska i Joanna Żach. Nad całością czuwała i przygotowała naszą młodzież Joanna Świdzińska.