5 kwietnia 2019 r. młodzież ZSS po raz kolejny wzięła udział w przedświątecznej zbiórce żywności, organizowanej pod patronatem Banku Żywności w Olsztynie. Pomaganie osobom potrzebującym nabiera w czasie przedświątecznym szczególnego znaczenia. Dlatego do akcji chętnie włączyli się nasi uczniowie. Wolontariusze wyposażeni w koszulki, identyfikatory i informacyjne ulotki zbierali artykuły spożywcze w sklepie sieci Kaufland. Zebrana żywność trafiła do osób najbardziej potrzebujących z lokalnej społeczności.

Wśród naszych wolontariuszy byli: Anita Puchalska (1AKT), Bogdan Popis (1AKT), Mateusz Małkiewicz (1ZE).

Opiekę nad uczniami sprawowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.

 

inline