Młodzież naszej szkoły angażuje się w różnorodne inicjatywy mające na celu wszechstronną pomoc ludziom potrzebującym wsparcia. W ramach działań Caritasu wolontariusze brali udział w kilku akcjach.

   W sobotę, 13 kwietnia 2019r. uczniowie (Adam Gomuła 1AKT i Bogdan Popis 1AKT) wraz z opiekunem wzięli udział w zbiórce pieniędzy w olsztyńskich tramwajach. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na finansowanie leczenia i rehabilitacji dzieci oraz na zakup sprzętu medycznego.

   Kolejnym przedsięwzięciem w ramach akcji „Pola Nadziei” była zbiórka plastikowych nakrętek (po opakowaniach z napojów, kawy, kosmetyków, chemii itp.). Nasi wolontariusze po zajęciach lekcyjnych pomagali w sortowaniu i pakowaniu nakrętek składowanych przy budynku Caritasu. Pozyskane w ten sposób fundusze Caritas przeznacza na Hospicjum Domowe w Olsztynie.

   W nagrodę za działalność wolontariacką uczniowie (Patryk Śniadach 1AKT, Adam Gomuła 1AKT, Damian Dyszkowski 1AKT) uczestniczyli 1 czerwca w wyjeździe weekendowym do Fromborka.

  We Fromborku uczestnicy wyjazdu zwiedzili Wzgórze Katedralne, które zaliczane jest do najwyższej klasy zabytków. W Katedrze mieli okazję obejrzeć m.in. piękne sklepienie, ołtarze i grób Mikołaja Kopernika. Byli również nad Zalewem Wiślanym. Wyjątkową atrakcją był festyn, w ramach którego uczniowie miło i radośnie spędzili czas.

Akcję koordynowały: p. Barbara Borowska i p. Elżbieta Lechicka.