To, co możesz uczynić jest tylko maleńką kroplą
      w ogromie oceanu, ale jest właśnie tym,co nadaje
      znaczenie Twojemu życiu.
                                                       Albert  Schweitzer


Prelekcja na temat krwiodawstwa

        Dnia  26.03.2019r. młodzież naszej szkoły uczestniczyła  w spotkaniu z Panem Miłoszem Dąbrowskim, przedstawicielem Stacji Krwiodawstwa w Olsztynie.
        Pierwsza część spotkania dotyczyła ogólnych wiadomości o krwiodawstwie i potrzebie oddawania krwi. Liczni krwiodawcy i pozostali uczniowie zainteresowani  tematem słuchali prelekcji z dużą uwagą.
       Druga część spotkania miała formę warsztatową. Młodzież pracowała w grupach. Układała scenariusze krótkich scenek, mających poruszyć widza i sprawić większe zainteresowanie, chęć pomocy i chęć oddawania krwi. Uczniowie bardzo odpowiedzialnie podeszli do wytyczonych zadań Najciekawsze pomysły posłużą do tworzenia krótkich filmów propagujących krwiodawstwo.
        Zamierzeniem Pana Miłosza Dąbrowskiego jest włączenie naszej młodzieży do dalszej współpracy, gdzie będzie mogła wykazać się dużą kreatywnością a współpraca pozwoli na promowanie naszej szkoły i zachęci do szczytnego celu jakim jest krwiodawstwo.