4 pażdziernika 2018 r. przedstawiciele szkolnego wolontariatu: Gabrysia Włodarczyk (1ST), Przemek Kłosiński (2 ZE), Michał Domian (4 ST) oraz Paweł Szostak (2BT) wraz z p. Joanną Świdzińską uczestniczyli w rozpoczęciu akcji "Pola Nadziei". Po Mszy inuguracyjnej uczniowie posadzili cebulki żonkili symbolizujących akcję. Następnie wzięli udział w części oficjalnej i poczęstunku. Jak w zeszłym roku, akcja otacza pomocą podopiecznych Hospicjum Domowego "Caritas".

 (J.Ś)