Contra spem spero

            Jesienią 2017 r. nasza młodzież włączyła się w pomoc Hospicjum Domowemu Caritas w ramach ogólnopolskiej akcji "Pola Nadziei". Przedsięwzięcie miało szeroki zasięg i obejmowało różnorodne wymiary działań.

Symbolem akcji jest ŻONKIL, który od wieków uznawany jest jako znak nadziei. Uczniowie ZSS posadzili jesienią cebulki żonkili, które na wiosnę pięknie zakwitły. Wiosną zebrali pieniądze za kwiaty i pozyskaną kwotę przekazano do placówki.

Nasi wolontariusze również raz w miesiącu brali udział w zbiórkach funduszy w olsztyńskich tramwajach. Wykazywali się dużym zaangażowaniem i odpowiedzialnością za powierzone im zadania.

Z nadejściem końca roku szkolnego 2018 zakończyliśmy kolejną akcję, tym razem zbierania plastikowych nakrętek (po opakowaniach z napojów, kawy, kosmetyków, chemii itp.).

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz na udzielanie doraźnej pomocy socjalnej, a także na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla najbardziej potrzebujących dzieci. 

Okazuje się, że nasi uczniowie nie tylko odznaczają się wrażliwością i empatią, ale są otwarci na potrzeby innych. W świecie, często konsumpcyjnym, szlachetne postawy młodzieży uczą dobrych wzorów do naśladowania.

W naszej szkole akcję monitorowały nauczycielki: p. Barbara Borowska, p. Elżbieta Lechicka i p. Joanna Świdzińska.