Jak co roku PCK zorganizował zbiórkę pieniędzy w ramach akcji "Wyprawka dla żaka". Zbiórka odbywała się w dniach 16-17 września 2016r. Nasi uczniowie brali udział w piątkowej zbiórce pieniędzy w jednym z olsztyńskich sklepów na Jarotach. Za zebrane pieniądze wyposażone w atykuły szkolne zostaną plecaki dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.