Od września 2015r. uczniowie różnych klas pogłębiają swoją wiedzę i ćwiczą umiejętności związane z udzielaniem pierwszej pomocy.