W październiku kolejna grupa uczniów uczestniczyła w zajęciach na temat skutków zdrowotnych biernego i czynnego palenia tytoniu, które prowadziła pani Szolc ze Szpitala Pulmonologicznego w Olsztynie.

Natomiast uczniowie najstarszych klas brali udział w zajęciach realizowanych w ramach projektu unijnego na temat pracy poza granicami kraju i handlu ludźmi. Zajęcia prowadzone były przez policjanta i przedstawiciela Urzędu Pracy.