8 lutego 2011r. odbyła się pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miasta. Tworzą ją uczniowie gimnazjów i szkół średnich. Naszą szkołę reprezentuje Bartłomiej Szok, uczeń kl. 2BT Technikum nr 1. We wtorek uczniowie złożyli przysięgę, odebrali legitymacje oraz wybrali swoje władze. Opiekę nad Młodzieżową Radą Miasta sprawuje p. Paweł Papke.

ZSS reprezentuje B. Szok uczeń kl. 2 BT