"Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek" C. K. Norwid

Dzień 11 listopada 1918 r. to jeden z wielu dni w procesie tworzenia niepodległego państwa polskiego. Z uwagi na symbolikę jest jednak wyjątkowy. Dzień ten ustanowiono polskim świętem narodowym.

Odzyskanie niepodległego bytu po 123 latach niewoli było wielką chwilą dziejową. Spełniły się marzenia o wolnej Polsce.

a5
a4
a1
a8
a7
a6
a2
a3

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie klas drugich Technikum nr 1 pod kierunkiem wychowawców przygotowali uroczysty apel, w czasie którego zaprezentowano liczne wiersze znanych polskich twórców z różnych epok opatrzone słowami Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Oprawę muzyczną stanowiły: utwory F. Chopina, pieśń żołnierska "My, Pierwsza Brygada", piosenka I. Santor pt. "Powrócisz tu" i piosenka zespołu Chłopcy z Placu Broni pt. "Wolność". Całości dopełniała prezentacja multimedialna ukazująca piękno ojczystego krajobrazu oraz archiwalne zdjęcia przedstawiające J. Piłsudskiego oraz Legiony.

W apelu wzięli udział:

Ł. Neuman, A. Kołodyński, V. Boyajian - z klasy 2 AT

P. Hajduk, M. Kosobudzki, B. Karcz, A. Szczyglak, B. Szok - z klasy 2 BT

P. Parafinowicz, W. Pawłowski, W. Witkowski z klasy 2 CT

Dekorację przygotowali uczniowie klasy 2 DT wraz z wychowawcą p.B. Borowską

Nad całością opiekę sprawowała p. Katarzyna Urban