Dnia 17 września 2011r. uczniowie klas trzecich i czwartych "samochodówki" wraz z opiekunami udali się do Auditorium maximum TWP, aby obejrzeć widowisko słowno-muzyczne "Polskie drogi do wolności". Tematyka była poruszająca. Dramatyczne losy Polaków przypomniane przez autorów spektaklu wzruszyły, przeraziły, uświadomiły , że nie możemy o nich zapomnieć. Będąc częścią tej samej całości , musimy mieć świadomość  naszej tożsamości. Rozmowy toczyły się w klasach na lekcjach wiedzy o kulturze i j.polskiego

 

Polskie drogi do wolności