Zespół Szkół Samochodowych w Olsztynie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3. W ramach tej współpracy w październiku r. sz. 2011/2012 uczniowie klas pierwszych i czwartych mieli zorganizowane zajęcia z pedagogiem dr W. Pawłowskim z zakresu edukacji psychologiczno-pedagogicznej na temat "Jak prawidłowo się uczyć, przygotowywać do odpowiedzi, sprawdzianów i egzaminów". Zajęcia te przeprowadzono w 9 klasach i objęto nimi 220 uczniów.

Natomiast w listopadzie 2 klasy Technikum nr 1 uczestniczyły w zajęciach psychoedukacyjnych dotyczących komunikacji interpersonalnej. Zajęcia zatytułowane " O co ta kłótnia? Słyszymy więcej niz nam się wydaje" przeprowadził psycholog pan M. Jaroszewski.

Przypominamy,że raz w miesiącu w Samochodówce działa punkt konsultacyjny prowadzony przez p. M. Jaroszewskiego. Z porad mogą skorzystać uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do gabinetu pedagoga szkolnego. Informacji na temat terminów spotkań z psychologiem udziela p. Anna Jarosz.