Dzień 8 marca dzisiaj mamy,

więc kobietom hołd składamy.

Dużo szczęścia i radości,

przede wszystkim też miłości.

Byście usmiechnięte były,

w zdrowiu i bogactwie żyły.

Życzą chłopcy ZSS w Olsztynie