17 kwietnia 2011r. poczet sztandarowy Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie uczestniczył w uroczystościach związanych z Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, które odbyły się na terenie miasta Olsztyn. Patronat nad uroczystościami objęli: Wojewoda Warmińsko- Mazurski, Wojewódzki Sztab Wojskowy oraz Stowarzyszenie "Rodzina Katyńska" w Olsztynie.

 

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.00 mszą św. w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Olsztynie. Intencją mszy celebrowanej przez Arcybiskupa Seniora Edmunda Piszcza była modlitwa za Ofiary Zbrodni Katyńskiej.

O godz.12.00 uroczystości przeniosły się na cmentarz komunalny przy ul. Poprzecznej w Olsztynie, gdzie przy pomniku Ofiar Katynia z udziałem pocztów sztandarowych miały miejsce wystąpienia okolicznościowe i Apel Poległych. Na koniec uroczystości delegacje złożyły pod pomnikiem kwiaty.

W uroczystościach uczestniczył pan dyrektor Tadeusz Cwalina oraz pani wicedyrektor Barbara Tymecka. Pocztem sztandarowym opiekował się pan Szczepan Perfikowski. Do składu sztandarowego wyznaczeni zostali uczniowie: Radosław Urbański - 2 CT, Łukasz Neuman - 2 AT oraz Krystian Kocenko - 1 AT.