Major J. Pleban

29 grudnia 2011r. społeczność Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie pożegnała dr Józefa Plebana, inicjatora nadania Zespołowi Szkół Samochodowych im. por. Adolfa Marii Bocheńskiego.
Dr Józef Pleban zmarł 23 grudnia 2011r. w wieku 90 lat. Porucznika Adolfa Marię Bocheńskiego znał osobiście i był jego towarzyszem broni. Był jednym z ostatnich żyjących uczestników walk pod El Alamein, Tobrukiem i Monte Cassino podczas II wojny światowej. Służył w Pułku Ułanów Karpackich jako żołnierz Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Był to ostatni pułk II Rzeczypospolitej walczący konno. Dr Józef Pleban został odznaczony między innymi Krzyżem Czynu Bojowego Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie i Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Major Józef Pleban był także bardzo związany z Zespołem Szkół Samochodowych w Olsztynie, odwiedzał szkołę w czasie ważnych uroczystości, w sposób szczególny był zawsze obecny podczas corocznego Święta Szkoły 25 maja. Przekazywał młodzieży nieocenioną wiedzę historyczną, wszczepiając przy tym wiele cennych wartości. Wprowadził olsztyńską  Samochodówkę do elitarnego grona Szkół Karpackich, których w Polsce jest niespełna 50. Szkoła do dziś angażuje się w działania  Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół, Szkół i Organizacji Monte Cassino.
W imieniu społeczności Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie dr  Józefa Plebana pożegnał p. dyrektor Tadeusz Cwalina, w uroczystości uczestniczyła także p. wicedyrektor Barbara Tymecka. Obecny był również szkolny poczet sztandarowy w składzie:  Bartłomiej Szok, Radosław Urbański, Artur Kocenko wraz z opiekunem p.  Szczepanem Perfikowskim.