9 listopada 2012r. w naszej szkole odbył się apel związany tematycznie z 94 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczestniczyli w nim uczniowie klas 1CT, 2CT,4BT, 4CT, 4DT Technikum nr 1. Apel miał formę montażu słowno-muzycznego poprzedzonego filmem pt. Droga Polaków do wolności. Autorką scenariusza była p. H. Narkiewicz, scenografię przygotowały p. B. Borowska i p. B. Kudyba.