5 września 2012r. w Zespole Szkół Samochodowych odbyła się debata z udziałem uczniów, której celem było promowanie zdrowego stylu życia oraz takich postaw wśród młodzieży jak odpowiedzialność za zdrowie i życie własne oraz innych osób.

Prowadzący spotkanie uświadamiali młodym ludziom, że każda ilość alkoholu może być groźna dla kierowcy, jego pasażerów i innych osób, a osoby podróżujące z nietrzeźwym kierowcą są współodpowiedzialne moralnie za ewentualny wypadek.

Organizatorem debaty był Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Olsztynie oraz Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień. Debatę prowadził p. M. Jarmołowicz, a wśród zaproszonych gości był p. A. Szostek- Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Olsztynie, p. B.Gawroński- Dyrektor Miejskiego Zakładu Profilaktyki i Terapii Uzależnień, p. R Zalewski - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie (Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego) , p. J Zdziarstek - Instruktor Szkoły Jazdy (Olsztyńskie Centrum Kształcenia), p. A. Jarosz - pedagog ZSS.