Przeszczepianie narządów jest szczególną metodą leczenia. Pozwala ona na uratowanie życia bardzo wielu ludzi. Wiele osób oczekujących na przeszczep  umiera – nie z powodu braku narządów, ale z powodu braku narządów do transplantacji .Uczniowie naszej szkoły zrobili wiele dla podniesienia świadomości własnej i społeczeństwa na temat przeszczepów, co w przyszłości może zaowocować uratowaniem komuś życia. Odbyło się to poprzez udział w kampanii „Drugie życie”.  W ramach tej akcji na terenie szkoły zostało zorganizowane spotkanie z p. dr Lidią Glinką – lekarzem anestezjologiem, która przekazała fachową wiedzę na temat przeszczepiania narządów i procedur z tym związanych. Powołano koordynatorów, którzy zajęli się propagowaniem idei transplantacji. Prowadzili oni akcję informacyjną w szkole i poza nią. Rozdano ponad 500 oświadczeń woli – większość wśród uczniów Zespołu Szkół Samochodowych. Za czynny udział w kampanii nasza szkoła otrzymała dyplom z podziękowaniami.

Dnia 21 czerwca koordynatorzy kampanii wzięli udział w gali finałowej podsumowującej tegoroczne działania. Gala odbyła się w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie. Za czynny udział w kampanii ZSS otrzymała dyplom z podziękowaniami.

Propagowanie idei transplantacji nie było akcja jednorazową. Również w obecnym roku szkolnym uczniowie wzbogacali swoją wiedzę na temat przeszczepów, tym razem szpiku kostnego. Dnia 25. 09.2012r.  uczniowie klas trzecich i czwartych wzięli udział w  wykładzie p. dr L. Glinki, która propagowała ideę zastania dawcą szpiku. Część uczniów zadeklarowała chęć zarejestrowania się jako dawcy szpiku w ramach akcji „Czas dla transplantacji – uchwyć to, co ulotne- …” organizowanej w Olsztynie w dniach 10—12.10.2012r. Świadczy to o świadomości, otwarciu na potrzeby drugiego człowieka i empatii młodzieży ZSS.

OSOBY ZAINTERESOWANE WYPEŁNIENIEM OŚWIADCZENIA WOLI PROSIMY O KONTAKT Z p. Agatą Dmochowską.