Uczniowie klas czwartych Technikum nr 1 pod opieką pani Marty Zienkiewicz uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych 
w Warmińsko-Mazurskiej Bibliotece Pedagogicznej. Maturzyści poznawali zasady korzystania
ze zbiorów biblioteki oraz zasady sporządzania poprawnej bibliografii.