13 czerwca 2014r. na uroczystym apelu świadectwa ukończenia szkoły odebrali uczniowie Zasadniczej Szkoły
Zawodowej Nr 1.

 

             

      W imieniu wszystkich uczniów klas trzecich serdeczne podziękowania dla dyrekcji, nauczycieli i wychowawców za wsparcie, wyrozumiałość, motywowanie do nauki i pracy nad sobą oraz za pomoc w rozwijaniu pasji i uzdolnień wygłosił Przemysław Niszczak z klasy 3 ZA. Pan dyrektor Tadeusz Cwalina wręczył nagrody uczniom, którzy wyróżniali się dobrymi wynikami w nauce oraz pracą na rzecz szkoły i środowiska. Liczna grupa uczniów klas trzecich systematycznie oddawała krew. Najbardziej aktywni krwiodawcy również otrzymali drobne upominki. Pani wicedyrektor Barbara Tymecka przedstawiła wyniki szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję. Wśród klas Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 najlepsze okazały się klasy trzecie. Do ostatniej chwili mocno rywalizowały ze sobą klasy: 3 ZA - wychowawca pani Katarzyna Urban i 3 ZB - wychowawca pani Iwona Kamińska, których wyniki były bardzo wyrównane. Ostatecznie wygrana przypadła klasie 3 ZB. Nagrodą był przepyszny tort, którym uczniowie zwycięskiej klasy podzielili się z kolegami z klasy 3 ZA. Miłą niespodzianką okazał się program artystyczny przygotowany przez uczniów młodszych klas pod kierunkiem pani Marleny Klein.