25 kwietnia 2014r. na uroczystym apelu pożegnaliśmy uczniów klas czwartych i słuchaczy Uzupełniającego Technikum

Zaocznego nr 1. Miłą niespodziankę i pamiątki przygotowali im uczniowie klas trzecich ze swoimi wychowawcami. Pan dyrektor

Tadeusz Cwalina wręczył nagrody uczniom wyróżniającym się bardzo dobrymi wynikami w nauce, wysoką frekwencją oraz

działalnością na rzecz szkoły. Na szczególne wyróżnienie zasługuje Marcin Miecznikowski z kl. 4 BT, który otrzymał świadectwo

z czerwonym paskiem. Apel zakończył się koncertem przygotowanym przez zespół, który tworzą uczniowie i nauczyciele naszej

szkoły.