Kolejny już raz uczniowie Zespołu Szkół Samochodowych w Olsztynie poznawali zasady udzielania pierwszej pomocy

przedmedycznej. 22.11.2013r. zajęcia na ten temat w klasach drugich przeprowadził przedstawiciel PCK.