Od wielu lat nasza szkoła włącza się w działania, których celem jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Wolontariusze z naszej szkoły biorą udział w różnorodnych przedsięwzięciach inicjowanych przez Szkolne Koło PCK. Są to m.in.
zbiórki pieniędzy na szczytne cele. Należy także podkreślić, że wielu naszych uczniów aktywnie działa w Szkolnym Klubie
Honorowych Dawców Krwi "Kordian" dając dobry przykład młodszym kolegom.