W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów szkoła systematycznie podejmuje różnorodne działania profilaktyczne. Uczniowie,
ich rodzice i nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach, warsztatach, konferencjach promujących zdrowy tryb życia i pogłębiających
wiedzę na temat skutków zdrowotnych uzależnień. W marcu przedstawiciele Zespołu Szkół Samochodowych uczestniczyli w
konferencji w Urzędzie Wojewódzkim, którą zorganizowano w ramach programu edukacyjno - profilaktycznego "Zanim będzie
za późno". Celem programu jest m.in. zwiększenie zaangażowania rodziców w działania zapobiegające używaniu środków
psychoaktywnych przez uczniów oraz podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zażywania narkotyków. Natomiast w
szkole pod koniec miesiąca zorganizowano spotkanie rodziców z policjantem oraz przedstawicielem Wojewódzkiej Stacji
Sanitarno -Epidemiologicznej na temat "dopalaczy". Rodzicom przekazano informacje na temat objawów i skutków zażywania
tego typu substancji. Rodzice dowiedzieli się również, gdzie szukać placówek udzielających pomocy osobom z problemem
używania "dopalaczy" i członkom ich rodzin.