27 czerwca liczne grono uczniów odebrało świadectwa promocyjne oraz nagrody za bardzo dobre wyniki w nauce,
wysoką frekwencję, sukcesy sportowe, działalność na rzecz klasy, szkoły i środowiska.

 

                                                

 

    Na szczególne wyróżnienie zasługuje Paweł Winnicki z kl. 2 CT (wychowawca - pani Justyna Andruszkiewicz), który otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem za średnią ocen 4,81. Na apelu przedstawiono również wyniki szkolnego konkursu na najlepszą frekwencję. Pani Alicja Jasińska, opiekunka Samorządu Uczniowskiego, wręczyła dyplomy trzem najlepszym klasom. Najwyższą frekwencję w szkole uzyskała klasa 1 BT- wychowawca pani Katarzyna Urban i we wrześniu w nagrodę otrzyma bilety do kina. Drugie miejsce zajęła klasa 3 AT - wychowawca pani Iwona Kamińska. Trzecie miejsce przypadło klasie 1 CT - wychowawca pan Arkadiusz Gnoza.