Przykładem wspólnej działalności Zespołu Szkół Samochodowych i PCK jest udział naszych uczniów w kolejnej zbiórce żywności w okresie przedświątecznym w jednym z olsztyńskich hipermarketów. Uczniowie wykazali się dużą aktywnością oraz zaangażowaniem i godnie reprezentowali naszą szkołę w środowisku lokalnym.