Numer konta Rady Rodziców:

SBL w Olsztynie 18 8858 0001 2001  0100 5976 0001

 

Numer konta dziennika elektronicznego - Librus

LIBRUS -TETLIK ADAM

40-129 KATOWICE

UL. Misjonarzy Oblatrów 20A

Millenium Bank 88 1160 2202 0000 0000 9523 4014

w tytule należy podać Login oraz imię i nazwisko - opłata za rok kalendarzowy wynosi 22 zł, w przypadku rodzeństwa 32zł 

 

Numer konta, na które należy wpłacać za duplikat świadectwa - 26 zł, za duplikat legitymacji szkolnej - 9zł

Bank PKO SA Olsztyn 43 1030 1218 0000 0000 9042 9035