ZARZĄDZENIE NR 22

WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY

z dnia 10 kwietnia 2017 r.

Czytaj....

 

 

 

Załączniki nr 1-3 do Zarządzenia nr 22 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

z dnia 10 kwietnia 2017 r.


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018 do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy pierwszej publicznej szkoły ponadpodstawowej - branżowej szkoły I stopnia

Czytaj....