TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

S1   klasa I

S1   klasa II - po szkole podstawowej

S1   klasa II - po gimnazjum

S1   klasa III

S1   klasa IV

   

TECHNIK SPEDYTOR

S1   klasa I

S1   klasa II - po szkole podstawowej

S1   klasa II - po gimnazjum

S1   klasa III

S1   klasa IV

 

TECHNIK TRANSPORTU KOLEJOWEGO

S1   klasa I

S1   klasa II - po szkole podstawowej

S1   klasa II - po gimnazjum

S1   klasa III

S1   klasa IV