13 grudnia w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyły się uroczyste obchody 37. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Spotkały się osoby, które były internowane, represjonowane oraz więzione za działalność w Solidarności”.

   Podczas uroczystości można było obejrzeć film dotyczący stanu wojennego, występ artystyczny młodzieży upamiętniający powyższe wydarzenie, a także wysłuchać prelekcji Zenona Kwoki, działacza opozycji antykomunistycznej. Rozstrzygnięto również konkurs „Świadkowie Przeszłości”. Uczniowie przygotowywali filmy i prezentacje na podstawie rozmów z działaczami antykomunistycznego podziemia. W trakcie obchodów była także prezentowana wystawa o stanie wojennym.

   Organizatorami spotkania byli: Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Zarząd Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ „Solidarność” w Olsztynie, Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Stowarzyszenie Represjonowanych w Stanie Wojennym „PRO-PATRIA”, Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W uroczystości wzięli udział uczniowie naszej szkoły wraz z p. Elżbietą Lechicką.